Pradžia

 
       
2012
2011
2010
2009
2008
Dalyvaukite
Svečių knyga
Gatvės istorijos
Žiniasklaidoje
Apie projektą
Pradžia > Apie projektą    

MENININKŲ DEDIKACIJOS LIETUVOS IR SU LIETUVA SUSIJUSIEMS LITERATAMS

ARTWORKS ARE DEDICATED TO BOTH LITHUANIAN WRITERS AND AUTHORS LINKED TO LITHUANIA
NUMERIS >> KAM DEDIKUOTA >> DEDIKACIJOS AUTORIUS
NUMBER >> DEDICATED TO (…) >> AUTHOR OF THE DEDICATION


1. Neringa ABRUTYTĖ – Irma BALAKAUSKAITĖ
2. Neringa ABRUTYTĖ – Marta VOSYLIŪTĖ
3. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS – Violeta LAUŽONYTĖ
4. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS – Jurgita ŽVINKLYTĖ
5. Remigijus AUDIEJAITIS, Mantas GIMŽAUSKAS – Julija TUMELYTĖ
6. Juozas BALČIKONIS – Saulė ŽELNYTĖ
7. Jurgis BALTRUŠAITIS – Lida DUBAUSKIENĖ
8. Antanas BARANAUSKAS – Viktoras DAILIDĖNAS
9. Gintaras BERESNEVIČIUS – Evaldas MIKALAUSKIS
10. Kazys BINKIS – Eimantas LUDAVIČIUS
11. Rimas BUROKAS – Birutė ZOKAITYTĖ
12. Tomas ČEPAITIS – Birutė ZOKAITYTĖ
13. DAUGIAU NEBERAŠYSIU
14. Janina DEGUTYTĖ – Milena PIRŠTELIENĖ
15. Kristijonas DONELAITIS – Marija MARCELIONYTĖ
16. Erika DRUNGYTĖ – Arūnas LOMONOSOVAS
17. Jonathan FRANZEN – Eglė VERTELKAITĖ
18. GATVIŲ RAŠYTOJAMS – MOLOKO
19. Sigitas GEDA – Evaldas MIKALAUSKIS
20. Sigitas GEDA – Donatas PIRŠTELIS
21. Sigitas GEDA – Donatas PIRŠTELIS
22. Romain GARY – Deimantė RYBAKOVIENĖ
23. Ričardas GAVELIS – Agnė ŠEMBERAITĖ
24. GRAFOMANIJAI
25. Gintaras GRAJAUSKAS – Marius SKUDŽINSKAS
26. Gintaras GRAJAUSKAS – Darius VAIČEKAUSKAS
27. Romualdas GRANAUSKAS – Eglė JAKUTAVIČIŪTĖ
28. Thomas HARRIS – Artūras RIMKEVIČIUS
29. Juozapas Albinas HERBAČIAUSKAS – Rasa NOREIKAITĖ – MILIŪNIENĖ
30. Jurga IVANAUSKAITĖ – Jūratė ČĖSNAITĖ, Normantė NARUŠEVIČIENĖ
31. Jurga IVANAUSKAITĖ – Milda DAINOVSKYTĖ
32. Jurga IVANAUSKAITĖ – Normantė NARUŠEVIČIENĖ
33. Jurga IVANAUSKAITĖ – Neringa VASILIAUSKAITĖ
34. Liudvikas JAKIMAVIČIUS – Birutė ZOKAITYTĖ
35. Benediktas JANUŠEVIČIUS – Marius SKUDŽINSKAS
36. Antanas A. JONYNAS – Jūratė STRELKAUSKYTĖ – NEIMANTIENĖ
37. Vanda JUKNAITĖ – Eglė JAKUTAVIČIŪTĖ
38. “KETURI VĖJAI” – “SINTEZIJA”
39. Jurgis KUNČINAS – Karolina KUNČINAITĖ
40. Herkus KUNČIUS – Agnė GINTALAITĖ
41. Vytautas KERNAGIS – Eglė VERTELKAITĖ
42. Algis KUKLYS – Lidija SKAČKAUSKAITĖ – KUKLIENĖ
43. Algis KUKLYS – Lidija SKAČKAUSKAITĖ – KUKLIENĖ
44. Vytautas V. LANDSBERGIS – Tania DIŠČENKO
45. Vytautas V. LANDSBERGIS – Tania DIŠČENKO
46. Romas LILEIKIS – Eglė VERTELKAITĖ
47. Aldona LIOBYTĖ – Daiva GUDELYTĖ
48. Vytautas MAČERNIS – Andrius ERMINAS
49. Vytautas MAČERNIS – Egidijus RUDINSKAS
50. MAIRONIS – Arūnas LOMONOSOVAS
51. Justinas MARCINKEVIČIUS – Laura GRYBKAUSKAITĖ
52. Aidas MARČĖNAS – Eglė VERTELKAITĖ
53. Marcelijus MARTINAITIS – Jurgita JASINSKAITĖ
54. Anzelmas MATUTIS – Audronė VAŠKEVIČIŪTĖ
55. Martynas MAŽVYDAS – Eglė VERTELKAITĖ
56. Jonas MEKAS – Jonas OLŠAUSKAS
57. Jonas MEKAS – Jonas OLŠAUSKAS
58. Icchokas MERAS – Ieva TRANAITĖ
59. Elena MEZGINAITĖ – Henrikas MAZŪRAS
60. Adomas MICKEVIČIUS – Milena PIRŠTELIENĖ
61. Eduardas MIEŽELAITIS – Audronė VAŠKEVIČIŪTĖ
62. Oskaras MILAŠIUS – Agnė ŠEMBERAITĖ
63. Oskaras MILAŠIUS – Jūratė STRELKAUSKYTĖ - NEIMANTIENĖ
64. Nijolė MILIAUSKAITĖ – Ieva STASEVIČIŪTĖ
65. Česlovas MILOŠAS – Deimantė RYBAKOVIENĖ
66. Vincas MYKOLAITIS – PUTINAS – Monika MICEVIČIŪTĖ
67. Henrikas NAGYS – Aidas LAUNIKONIS
68. Kęstutis NAVAKAS – Jūratė REKEVIČIŪTĖ
69. NEŽINOMIEMS KASDIENYBĖS POETAMS – Saulė ŽELNYTĖ
70. Salomėja NĖRIS – Lida DUBAUSKIENĖ
71. Salomėja NĖRIS – Emilė SKOLEVIČIŪTĖ
72. Valdas PAPIEVIS – Aidas LAUNIKONIS
73. Sigitas PARULSKIS – Jurgita ŽVINKLYTĖ
74. Sigitas PARULSKIS – Dalia JUODAKYTĖ
75. Gabrielė PETKEVIČAITĖ – BITĖ – Henrikas MAZŪRAS
76. Kornelijus PLATELIS – Jūratė STRELKAUSKYTĖ – NEIMANTIENĖ
77. Sara POISSON – Ina LUKAUSKAITĖ
78. PROTĖVIAMS už pasakas – Justė BALČIŪNAITĖ
79. Henrikas RADAUSKAS – Rimas VALEIKIS
80. Giedra RADVILAVIČIŪTĖ – Marta VOSYLIŪTĖ
81. Bronius RADZEVIČIUS – Anna PAVLOVA
82. Rolandas RASTAUSKAS – Irma BALAKAUSKAITĖ
83. Tomas A. RUDOKAS – Ina LUKAUSKAITĖ
84. Kristina SABALIAUSKAITĖ – Rasa NOREIKAITĖ – MILIŪNIENĖ
85. Julius SASNAUSKAS – Giedrė BARDZILAUSKĖ
86. Antanas STRAZDAS – Eglė VERTELKAITĖ
87. Ieva SIMONAITYTĖ – Laura DAILIDĖNIENĖ
88. Ieva SIMONAITYTĖ – Vida JOVAIŠIENĖ
89. Jolita SKABLAUSKAITĖ – Jolanta SEREIKAITĖ
90. Saulius ŠALTENIS – Elvyra Katalina KRIAUČIŪNAITĖ
91. Vytautas ŠERYS – Gediminas PIEKURAS
92. Ričardas ŠILEIKA – Svajūnas UDRYS
93. Paulius ŠIRVYS – Andrius ERMINAS
94. Antanas ŠKĖMA – Laura GRYBKAUSKAITĖ
95. “TREČIAS FRONTAS” – “ SINTEZIJA”
96. Juozas TUMAS – VAIŽGANTAS – Henrikas MAZŪRAS
97. Antanas VAIČIULAITIS – Vitalis ČEPKAUSKAS
98. Tomas VENCLOVA – Eimantas LUDAVIČIUS
99. Algirdas VERBA – Gražina Aleksandra ŠKIKŪNAITĖ
100. ŽEMAITĖ – Daina VANAGAITĖ BELŽAKIENĖ
101. Vytautė ŽILINSKAITĖ – Nijolė ŠALTENYTĖ
102. Gintarė ADOMAITYTĖ – Aušra ČAPSKYTĖ
103. Jonas AISTIS – Jonas OLŠAUSKAS
104. Arvydas AMBRASAS – Greta MEDELYTĖ
105. Juozas APUTIS – Ieva STASEVIČIŪTĖ
106. Onė BALIUKONYTĖ – Vida SEVRUKIENĖ
107. Algimantas BALTAKIS – Julija TUMELYTĖ
108. Antanas BIELIAUSKAS – Nomeda KUODIENĖ
109. Jonas BILIŪNAS – Julija TUMELYTĖ
110. Vytautas BLOŽĖ – Saulė ŽELNYTĖ
111. Kazys BORUTA – Jurga SAKO
112. Viktoras BRAZAUSKAS – Birutė ZOKAITYTĖ
113. Konstanty Ildefons GAŁCZYŃSKI – Rafal PIESLIAK
114. Josif BRODSKIJ – Tania DIŠČENKO
115. CASTOR & POLLUX – „SINTEZIJA”
116. Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė – Agnė Šemberaitė
117. Rimantas ČERNIAUSKAS – Egidija BRINKYTĖ
118. Viktorija DAUJOTYTĖ – Birutė ZOKAITYTĖ
119. Simonas DAUKANTAS – Marius SKUDŽINSKAS
120. Pranas DAUNYS – Eglė LABANAUSKAITĖ–STEPONAVIČĖ
121. Sigitas GEDA – Normantė NARUŠEVIČIENĖ
122. Algirdas Julius GREIMAS – Ugnė ŽILYTĖ
123. Rytis JANULIS – Andrius ERMINAS
124. Ona JAUTAKĖ – Aušra ČAPSKYTĖ
125. Birutė JONUŠKAITĖ – Henrikas ORAKAUSKAS
126. Donaldas KAJOKAS – Arvydas NORVAIŠAS
127. Danutė KALINAUSKAITĖ – Violeta LAUŽONYTĖ
128. Grigorijus KANOVIČIUS – Gražina Aleksandra ŠKIKŪNAITĖ
129. Česlovas KAVALIAUSKAS – Eglė VERTELKAITĖ
130. „KETURI VĖJAI” – Nerijus ERMINAS
13I. „KETURI VĖJAI” – Raminta ŠUMSKYTĖ
132. Sofija KYMANTAITĖ – Gražina Aleksandra ŠKIKŪNAITĖ
133. „KRANTAI” – Julija ŠABASEVIČIŪTĖ
134. Antanas Vienuolis – Venta Jankauskaitė
135. Jurgis KUNČINAS – Valentinas AJAUSKAS
136. Osip MANDELŠTAM – Tania DIŠČENKO
137. Dalia JAZUKEVIČIŪTĖ – Rasa RIMIDYTĖ
138. Antanas RUBŠYS – Eglė VERTELKAITĖ
139. Rūta MIKULĖNAITĖ–JONUŠKIENĖ – Paulina JONUŠKAITĖ, Vitalijus PRIŠMONTAS
140. Viktoras MILIŪNAS – Andrius VILČINSKAS
141. Juozas MILTINIS – Kristina DANIŪNAITĖ
142. Antanas MIŠKINIS – Monika MICEVIČIŪTĖ
143. Vilius ORVYDAS – Mindaugas ŠIMKEVIČIUS
144. Donatas PETROŠIUS – Marta VOSYLIŪTĖ
145. Giedra RADVILAVIČIŪTĖ – Violeta LAUŽONYTĖ
146. Petras RAKŠTIKIS – Anna PAVLOVA
147. Liudvikas RĖZA – Eglė MASKOLIŪNAITĖ
148. Vytautas RUBAVIČIUS - Arvydas PAKALKA
149. Motiejus Kazimieras SARBIEVIJUS - Eglė MASKOLIŪNAITĖ
150. Julius SASNAUSKAS - Asta ŠIMKEVIČIENĖ
151. „7 MENO DIENOS” - Monika MICEVIČIŪTĖ
152. 7 POETAMS – Ieva TRANAITĖ
153. Konstantinas SIRVYDAS – Eglė VERTELKAITĖ
154. Pranciškus SKORINA - Ugnė ŽILYTĖ
155. STENDALIS - Laura GRYBKAUSKAITĖ
156. Balys SRUOGA - Karolina SKUDŽINSKIENĖ
157. Tėvas STANISLOVAS - Mindaugas ŠIMKEVIČIUS
158. LIŪNĖ SUTEMA – Aušra ČAPSKYTĖ
159. Matas ŠALČIUS - Gediminas PIEKURAS
160. Diana ŠARAKAUSKAITĖ - Svajūnas UDRYS
161. „ŠIAURĖS ATĖNAI” - „SINTEZIJA”
162. Vladas ŠIMKUS - Brigita RODAITĖ
163. Ignas ŠEINIUS – Milda DAINOVSKYTĖ
164. Laimonas TAPINAS – Artūras RIMKEVIČIUS
165. Judita VAIČIŪNAITĖ – Aušra ČAPSKYTĖ
166. Judita VAIČIŪNAITĖ – Eglė ČESONYTĖ
167. Martynas VAINILAITIS - Deimantė RYBAKOVIENĖ
168. Aloyzas VIDUGIRIS – Ieva TRANAITĖ
169. Bitė VILIMAITĖ - Urtė BALČAITĖ
170. „ŽEMININKAI“ - Milda DAINOVSKYTĖ
171. Johanes BOBROWSKI - Živilė JASUTYTĖ
172. Vitas ŽVIRDAUSKAS - Birutė ZOKAITYTĖ
173. Juozas ERLICKAS – Artūras RIMKEVIČIUS
174. Anna ACHMATOVA, Nikolaj GUMILIOV – Eglė KUCKAITĖ
175. Eugenijus Ališanka – Monika MICEVIČIŪTĖ
176. Daina AVOTIŅA – Kęstutis GRIGALIŪNAS
177. Simone de BEAUVOIR – Laisvydė ŠALČIŪTĖ
178. Valerij BRIUSOV – Elena RYMOVA
179. Ciotka (Alaiza PAŠKEVIČ-KAIRIENĖ) – Karolina VOICECHOVSKAJA
180. Laura Sintija ČERNIAUSKAITĖ – Solveiga GUTAUTĖ
181. Mikalojus DAUKŠA – Sigita MASLAUSKAITĖ
182. Fiodor DOSTOJEVSKIJ – Miglė NARBUTAITĖ
183. Juliusz SŁOWACKI – Julita GEČEVSKA
184. Liudvikas RĖZA - Eglė GELAŽIŪTĖ - PETRAUSKIENĖ
185. Valdas GEDGAUDAS - Eglė VERTELKAITĖ
186. Günter GRASS – Audronė VAŠKEVIČIŪTĖ
187. Laurynas IVINSKIS – Remigija VAITKUTĖ, Marius TAMOŠAITIS
188. Vanda ZABORSKAITĖ – Monika GRIKŠTAITĖ
189. Romualdas BALTUŠNIKAS - Eglė VERTELKAITĖ
190. Konstantin BALMONT – Vilija KNEIŽYTĖ
191. Ramutė SKUČAITĖ – Audronė VAŠKEVIČIŪTĖ
192. Eglė JUODVALKĖ – Martynas IVINSKAS
193. Jonas JUŠKAITIS – Monika GEDRIMAITĖ
194. Kerry Shawn KEYS – Jurgita JASINSKAITĖ
195. Adomas Honoris KIRKORAS – Laura BALTAITYTĖ
196. Saulius Tomas KONDROTAS – Algis KASPARAVIČIUS
197. Józef Ignacy KRASZEWSKI – Julita GEČEVSKA
198. Moišė KULBAKAS – Jeronimas SEIBUTIS
199. Stasė LYGUTAITĖ - BUCEVIČIENĖ - Monika MICEVIČIŪTĖ
200. Violeta PALČINSKAITĖ – Rasa JANULEVIČIŪTĖ
201. Lazdynų PELĖDA – Daina VANAGAITĖ-BELZAKIENĖ
202. Aldona Elena PUIŠYTĖ-GRIGALIŪNĖ – Virginija LAUŽADIENĖ
203. Alfonsas MALDONIS – Jolita KUZMENKOVAITĖ
204. Herta MÜLLER – Saulė URBANAVIČIŪTĖ
205. POEZIJOS PAVASARIS - Eglė VERTELKAITĖ
206. Antanas RAMONAS – Jovita GLEMŽAITĖ-MATUZIENĖ
207. Alė RŪTA – Vilma MAGELINSKAITĖ
208. Jean-Paul SARTRE – Agnė DAUTARTAITĖ-KRUTULĖ
209. Władysław SYROKOMLA – Elena GUDZINSKAITĖ
210. Knuts SKUJENIEKS - Kęstutis GRIGALIŪNAS
211. Vytautas SKRIPKA - Eglė VERTELKAITĖ
212. Aušra Marija SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ – Jolanta MARCIŠAUSKYTĖ-JURAŠIENĖ
213. Simonas Tadas STANEVIČIUS – Monika JONUŠKAITĖ
214. Šatrijos RAGANA – Gintarė MIŠKINYTĖ
215. Wisława SZYMBORSKA – Violeta LAUŽONYTĖ
216. Petras VAIČIŪNAS – Linas SPURGA
217. Antanas VIENUOLIS – Agnė ŠEMBERAITĖ
218. Povilas VIŠINSKIS – Indrė ALEKSIEJŪNIENĖ
219. Albinas ŽUKAUSKAS – Giedrius MAZŪRAS
220. RAŠYTOJAMS – Rūta RIZGELYTĖ
221. Dalia BIELSKYTĖ - Aušra ČAPSKYTĖ
222. Ugnė KARVELIS - Birutė ZOKAITYTĖ
223. Algis SKAČKAUSKAS - Eglė VERTELKAITĖ
224. BITĖ Vilimaitė - Lina ZAVADSKĖ

 
Paskutiniai atsiliepimai
2018-03-28 kamagra 100 mg oral jelly: kamagra oral jelly for sale in usa illinois buy kamagra kamagra 100 gold ajanta ajanta kamagra...

2018-03-20 iyomaxu: http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.onli...

2018-03-20 iqahamoboxija: http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.onli...

2018-03-20 aselelene: http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.onli...

2018-03-20 edacobeelwiq: http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.onli...

2018-03-20 upezous: http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.onli...

2018-03-20 inuinexan: http://levitra-20mg-priceof.online/ - levitra-20mg-priceof.online.ankor pricespharmacy-canadian.onli...

Svečių knyga
2018-04-25 Google Essay Writer : essay explanation college essay college essays college essays ...

2018-04-25 Guestreeri: guest test post bbcode html http://temresults2018.com/ simple...

2018-04-23 pglrdheSurce: online casino casino online casino online casino casino online casino online...

Nuorodos

vgmc logoVGMC


Informacijos partneriai:Rėmėjai:
Vilniaus senamiesčio Rotary klubas
Fermentas
Modernaus meno centras
Centre culturel français

Rita ir Arvydas Andrijauskai
Danguolė ir Viktoras Butkai
Milda ir Viktoras Čobotai
Leta ir Gintautas Galvanauskai
Vitalija ir Virginijus Lepeškai
Renata ir Rolandas Valiūnai


Norintys ir galintys paremti projektą visada labai laukiami.


Žiūrėti Literatų gatvės projektas didesniame žemėlapyje


Įvertinkite šią svetainę Surask.lt sistemoje

© Literatų gatvė, 2009